• Пробиотици ProLact - космическите храни | София: 088 5205153 | Пловдив: 032/621902

Уникални качества на българските пробиотични млечнокисели нисколактозни продукти

Уникални качества на българските пробиотични млечнокисели нисколактозни продукти. Пробиотици и пребиотици. Синбиотици

Описаните от И. Мечников вековни традиции в България при производството на пробиотик базиран на млякото и задълбочената научна работа на редица български учени позволиха през последните години да се разработят оригинални български пробиотични млечнокисели нисколактозни продукти. Най-общо те са диференцирани по предназначение в зависимост от различните състояния на човешкия организъм, по годишни сезони и различни заболявания. Хранителните добавки оптимално количество по видово състояние млечнокисели бактерии, представляващи специални щамови селекции на Lactobacillus Bulgaricus. Мекият технологичен режим на производство чрез лиофилизация позволява максимално запазване на основния качествен състав на пробиотиците - кравето мляко и жизнеспособността на млечнокиселите бактерии в продължение на години. Запазват се и биохимичните ефекти на латентните клетки (клетъчни стени, клетъчно съдържание) загубили жизнеността си при биотехнологичния процес. На лице е свръхконцентрация от десетки и стотици пъти на различните полезни ефекти на изходните продукти или близките до тях първични млечнокисели продукти - различните кисели млека. Произведените по биотехнологичен път пробиотици съчетават в едно цяло не само полезните ефекти на живите и латентни клетки на Lactobacillus Bulgaricus, но и на получените млечни протеини, разградени при млечнокиселата ферментация до аминокиселини, олиго- и дипептиди, млечни мазнини, разградени по естествен път до полиненаситени мастни киселини, както и на разградените при биотехнологичния процес и чрез карамелизация въглехидрати до глюкоза, галактоза и фруктоза. При наши първоначални проучвания беше установено също, че част от кафявокармелизираните захари при биотехнологичен режим се свързват с получените при разграждането на протеините аминокиселини в нови ненапълно проучени съединения. Получените карамелизирани захари и останалите продукти в организма играят ролята на пребиотици, подсигуряващи допълнително изгодното за организма развитие на полезните млечнокисели микроорганизми като Lactobacillus Bulgaricus. Налице е синбиотичен ефект при хранителните добавки. Получените от продукти по същество са естествени синбиотици.

Важно място заемат и наличните в продуктите млечни минерали - калий, калций, фосфор, магнезий, желязо и други, както и млечните витамини - A, B, C, D др. Това прави нашите хранителни добавки уникални и без аналог в известната практика.

Същевременно наши и чужди проучвания показват, че добавянето на различни билкови екстракти и витаминни премикси към разработените от нас пробиотици води до значително засилване на ефектите им, в сравнение с внасянето им поотделно и в различно време. Известно е, че протеините са активните транспортни носители на различните биологични вещества в организма до рецепторните му системи. Попадайки и усвоявайки се едновременно те значително засилват поотделните ефекти на изходните продукти. Налице е изразен синергистичен ефект. От друга страна механичното им смесване в сух вид не пречи на всеки от тях поотделно на съхраняването им.


Lactobacillus Bulgaricus в серията пробиотици. Преживяемост в стомашно-чревния тракт

Основна отличителна черта на разработените от нас пробиотични продукти е присъствието в състава им на живи и латентни клетки на Lactobacillus Bulgaricus в количество от няколко милиона до милиарди в 1 g сухо вещество. При научното разработване на различните продукти от посочените серии специално внимание беше отделено на подбора на млечнокиселите бактерии, използвани при биотехнологичния процес. Подбрани са щамове, притежаващи изразена жизнеспособност и устойчивост на различните биологично активни вещества отделени в стомаха и червата, влагалището при жените, пикочните пътища, кожата и косата. Подбраните щамове са способни да се запазват, развиват и размножават в стомашно-чревния тракт и в посочените органи и системи както и да се колонизират и да синтезират в продължение на 10-15 дни биологично активни вещества и жизнено важни ензими. Тези данни се потвърждават от приложените изследвания, проведени при кърмачета над 6 месеца.

Вижда се, че по време на приемането на лиофизирания млечнокисел пробиотик, непрекъснато се установява високо количество живи клетки на Lactobacillus Bulgaricus - между 750 и 950 милиона в 1 g фекална маса. След спиране приема на продукта количеството на живи клетки на Lactobacillus Bulgaricus намалява като се запазва в намаляващо количество от 6 до 11 дни. При хранене на кърмачетата с обикновено кисело мляко (фигура №4) количеството на млечнокиселите бактерии е по-ниско - между 400 и 650 милиона в 1 g фекална маса и продължителността на преживяемост в стомашно-чревния тракт е значително по-ниска - между 1 и 2 дни след спиране приема на продукта.

Фигура №4 - Количество и преживяемост на Lactobacillus Bulgaricus при кърмачета с обикновенно кисело мляко.

Фигура №4

Посочените изследвания показват, че Lactobacillus Bulgaricus има висока биологична устойчивост в стомашно-чревния тракт и значително дълга преживяемост - до 12 дни след спиране на приема. Тези изследвания потвърждават литературните данни на G. W. Tannock за продължителната колонизация на млечнокиселите бактерии върху чревната лигавица (до 10 - 15 дни). При посочените проучвания се установява също, че е налице по-голямо количество и по-продължителна преживяемост в стомашно-чревния тракт при разработените от нас лиофизирани млечнокисели продукти в сравнение със стандартното кисело мляко.Тези и други проучвания показват, че съдържащите се в лиофизираните нисколактозни сухи млечни пробиотиц, лактобацили притежават отлична преживяемост и са в достатъчно количество, за да могат да осъществяват здравните си ефекти като пробиотици посочени в таблица №1.


Антитуморен, лъчезащитен и антимикробен ефект на пробиотиците

Антитуморен ефект. Туморните заболявания заемат едно от първите места сред фаталните за човека заболявания, като с всяка изминала година те нарастват. Факторите които водят до раковите заболявания най-общо биват групирани в три групи: мутагенни, канцерогенни и микроорганизми, улесняващи развитието на туморните процеси. Тези фактори непрекъснато присъстват в нашето ежедневие и ние непрестанно сме изложени на тяхното въздействие.

Според проучване проведено в САЩ от Doll и Pet (таблица №7), се вижда, че водещото място като причина за раковите заболявания заемат храните, последвани от тютюна, заразите и работната среда.

ТАБЛИЦА №7 - Причинители на рак в САЩ
Причинители на рак Предполагаема стойност Обхват

Храни

35%

10%-70%

Тютюн

30%

25%-40%

Зарази

10%

1%-20%

Полов живот

7%

1%-13%

Работна среда

4%

4%

Алкохол

3%

2%-4%

Геологични и физични фактори

3%

2%-4%

Замърсявания

2%

1%-5%

Лекарства, лечение

1%

0,5%-3%

Добавки към храните

< 1%

0%-2%

Промишлени продукти

< 1%

< 1%-2%


Процесът на възникване на раковите заболявания протича на два етапа - клетъчна мутация в резултат на увреждане на клетъчната ДНК и превръщането на мутиралите клетки в ракови клетки.

Веществата, предизвикващи мутация, са известни като мутагени, а веществата, превръщащи мутиралите клетки в тумори - като промотери. Храните, които ние консумираме, могат да имат мутагенен ефект, да бъдат промотери, но могат да имат антимутагенен и антипромотерен ефект.

Изследванията, проведени в Университета в Шиншу в Япония, показват, че млечнокиселите бактерии имат силно изразен антимутагенен ефект - таблица №8. Антимутагенният им ефект се определя от способността им да тушират действието на мутагените и да поглъщат самите мутагени.

ТАБЛИЦА №8 - Антимутагенен ефект на различни видове млечнокисели продукти (култивирани 24 часа) спрямо AF2
Млечнокисели продукти Потискащ ефект спрямо AF2
1-ви час 24-ти час

UHT мляко-Lb. Delbrueski subsp. bulgaricus

68.5%

80.2%

UHT мляко-St. lactis subsp.lactis

71.6%

80.8%

UHT мляко-St.Salivarius subsp. Thermophilus

66.7%

74.3%

Обезмаслено мляко - Lb. Delbrueski subsp.bulgaricus

65.8%

79.1%

Обезмаслено мляко - St. lactis subsp.lactis

70.2%

81.8%

Обезмаслено мляко - St.Salivarius subsp. Thermophilus

70.1%

83.2%

Пълномаслено мляко - Lb. Delbrueski subsp.bulgaricus

66.2%

82.5%

Пълномаслено мляко - St. lactis subsp.lactis

71.0%

71.3%

Пълномаслено мляко - St.Salivarius subsp. Thermophilus

63.0%

71.0%


Проучванията на А. Хосоно показват, че клетъчната стена на млечнокиселите бактерии също притежава силно изразени антимутагенни качества. Неговите проучвания показват също, че веществата, съдържащи се в мъртвите млечнокисели бактерии, продължават да имат антимутагенни и антиканцерогенни ефекти.

Изследванията на българския учен И. Богданов през 1951г. показват в експеримент антитуморния ефект на Lactobacillus Bulgaricus. Тези изследванията установяват, че имплантирането на Lactobacillus Bulgaricus върху клетки на Саркома 180, имплантирани в организма на мишки, възпрепятства растежа и разпространението на туморните клетки. Антитуморният ефект се дължи на гликопептидите, съдържащи се в стените на клетките на Lactobacillus Bulgaricus. Този процес се основава на повишаване имунната активност от млечнокиселите бактерии и на унищожителния ефект на макрофагите и бактериите - убийци върху туморните клетки. Подобни проучвания са провели и японските учени от групата на Китадзава. Интересен е фактът, че тези съвременните изследвания потвърждават на научна основа наблюденията на народите от Балканския и Кавказкия региони, където още от древността е известно, че българската млечнокисела бактерия стимулира имунната система и има защитен ефект при лечението на раковите заболявания.

Лъчезащитно действие. Въздействието на йонизиращите лъчения не е само военна заплаха. Широкото използване в практиката на радиоактивни изотопи, рентгенови апарати, ядрена енергетика, лъчетерапия и т.н. продължават да поставят на дневен ред въпроса за противодействията на йонизиращите лъчения. През 1960г. българският учен д-р З. Мицов извършва серия проучвания за влиянието на българското кисело мляко при облъчени с радиоактивни вещества животни. Получени са благоприятни ефекти, като е налице по-малка смъртност при опитни животни, приемали българско кисело мляко. Последващи проучвания, също потвърждават наличието на лъчезащитен ефект. Изследванията на М. Минкова, Б. Гьошева и З. Бранкова (1992) показват, че Lactobacillus Bulgaricus намалява степента на първоначалното поражение на костния мозък и се създават условия за ускорено възстановяване на кръвотворенето и на организма като цяло.

Тези и други проучвания показват перспективата за използване лъчезащитния ефект на млечнокиселите бактерии и конкретно на Lactobacillus Bulgaricus. Това е особено важно след като аварията в Чернобил доказа неприложимостта на концепцията за химическа лъчезащита при продължително облъчване с малки и умерени дози йонизираща радиация.

Антимикробен ефект. Съществуват редица проучвания за добре изразената антимикробна активност на Lactobacillus Bulgaricus. Проучвания на В. Богданов и Л. Банникова показват, че българската млечнокисела бактерия по производство на естествени антибиотични вещества превъзхожда ацицофилните бактерии. Тя притежава по-добри антибиотични свойствата спрямо Escherichia coli и Bacillus subtilis, и има значително по-голяма устойчивост и продължителност на преживяемост в червата. Проучванията на В. Богданов и Л. Банникова установиха също, че Ацидофилните бактерии значително по-бързо се израждат в червата и загубват много по-бързо антибиотичните си качества.

Съществуват и редица проучвания за благоприятния антибиотичен и имуностимулиращ ефект на Lactobacillus Bulgaricus спрямо туберкулозните бактерии и заболявания.


Понижаване на серумния холестерол. Ефекти на пробиотиците

Храни и коронарна атеросклероза. Коронарната атеросклероза представлява заболяване, причинено от стесняване на кръвоносните съдове, което довежда до недостатъчно кръвоснабдяване на сърцето. Причините за коронарната атеросклероза са остаряването, наследствеността, начинът на живот и влиянието на околната среда.

През изминалото столетие променените хранителните навици, тютюнопушенето, липсата на движение и все по-засилващият се стрес се превърнаха в основни причини за болестите, свързани със съвременния начин на живот. Замърсяването на околната среда допълнително засилва болестите, свързани с тези фактори. Нездравословното хранене, обилното приемане на мазнини и рафинирани захари са главна причина за натрупване на мазнини в организма и развитието на гнилостни процеси в червата, довеждащи до ендоинтоксикация на организма, атеросклероза, ракови и други заболявания. Поемането на мазнини в голямо количество довежда до увеличаване на общото количество на холестерол и липопротеини с ниска плътност (LDL - холестерол или т.н. "лош" холестерол) и до развитието на атеросклероза. За противодействието на тези процеси бяха разработени различни медикаментозни средства, намаляващи както общия холестерол, така и "лошия" холестерол (LDL). Същевременно допълнителните проучвания установиха, че по-голямата част от медикаментозните средства наред с намаляването на холестерола имат редица странични ефекти, често пъти водещи до тежки усложнения, дори до преждевременна смърт.

Важно място за предпазване от атеросклероза чрез хранене заемат употребата на казеин и аминокиселини. Казеинът стимулира отделянето на холестерол чрез фекалните маси. Същите свойства имат и аминокиселините. Млечният калций също понижава нивото на холестерола чрез свързването на жлъчните киселини в неразтворимия калциев фосфат и изхвърлянето му чрез изпражненията навън. Редица наши проучвания показват, че разработените от нас млечнокисели продукти са особено ефективни при понижаването на холестерола в кръвния серум. Те действат в няколко направления. От една страна благоприятните им ефекти се определят от съдържащите се в тях казеин, аминокиселини, полиненаситени мастни киселини, калций и фосфор и посочените им по-горе свойства да намаляват холестерола. От друга страна е доказано, че млечнокиселите бактерии осъществяват директно антихолестеролно действие. Установено е, че млечнокиселите бактерии се свързват с холестерола в тънките черва и възпрепятстват неговото абсорбиране от чревните стени. Те също деконюгират жлъчните киселини и пречат за тяхното абсорбиране от чревната лигавица. Лактоферинът от млечнокиселите продукти също така възпрепятства свързването на "лошия" холестерол (LDL) с макрофагите. Всичко това показва, че млечнокиселите пробиотични продукти имат комплексен ефект за понижаване както общото ниво на холестерола, така и конкретно на "лошия" (LDL) холестерол. Те от една страна действат чрез пробиотичния ефект на съдържащите се в тях Lactobacillus Bulgaricus, от друга страна чрез хранителните вещества, съдържащи се в тях - млечен казеин, аминокиселини, полиненаситени мастни киселини, млечен калций, фосфор и др. Някои от тези продукти са допълнително обогатени с мощни антиоксиданти (екстракт от кръвен здравец, витамин Е, С и др.), както и с доказалия се с антихолестеролов ефект пектин.


Регулиране на стомашно-чревната флора

В храносмилателната система на човека - от устната кухина до ануса съществуват огромен брой бактерии. Те се настаняват там веднага след раждането като навлизат през устата или ануса. При възрастен човек те са около 500 вида и общият им брой е над 100 милиарда. Тези бактерии се променят през целия живот на човека. Промяната им се определя от природните фактори, от хранителните навици на отделния човек, от околната среда, от болести, стрес, прием на химически вещества (пр.антибиотици), йонизираща радиация и т.н. Неутрализирането на вредните ефекти на микроорганизмите се постига и определя от млечнокиселите бактерии и бифидобактириите, т.е. от пробиотиците. Те подтискат развитието на болестотворни микроорганизми и освобождаването на токсични продукти. По този начин те регулират функциите на цялата храносмилателна система на хората и животните - от устата до ануса. От особено значение е засиленото внасяне на млечнокисели бактерии при лечение с антибиотици. Антибиотиците довеждат до тотален дисбаланс в целия организъм, като създалата се в стомашно - чревния тракт дисбиоза засилва производството на токсични продукти - индол, фенол, амоняк, сероводород, бактериални токсини и т.н. Изтощеният от болестта организъм допълнително се уврежда и при слаби защитни сили, при деца и възрастни хора това може да доведе до фатален край. Единствено чрез приемането на пробиотици - млечнокисели бактерии и бифидобактерии е възможно за кратко време да се възстанови равновесието между отделните микроорганизми и да се оздрави вътрешната човешка екосистема.


Активиране на имунната система

Млечнокиселите бактерии и конкретно Lactobacillus Bulgaricus притежават способността да активират имунната система. Установено е, че те подобряват имунните реакции и активират клетките отговарящи за имунната защита - тимусните Т-клетки, В-клетките от костния мозък и макрофагите. Известно е, че приемането на млечнокисели бактерии повишава фагоцитозата на макрофагите на стомашните жлези и белия дроб и фагоцитозната активност на белите кръвни телца. Установено е, че първичният имунитет се осъществява чрез антителата в кръвта, лимфната и тъканната течност. Конкретно JgG, JgM и JgA действат като антидоти на клетъчните отрови. Установено е също, че млечнокиселите бактерии и конкретно Lactobacillus Bulgaricus увеличават антителата от класовете JgA и JgM, като проучванията са извършени при деца, страдащи от стомашни възпаления, причинени от ротавирус. Редица наши проучвания установяват, че разработените от нас млечнокисели пробиотици имат изключително благоприятен ефект при лечение на болни с вирусен хепатит А, В и С.

© ПроЛакт Трейд ЕООД 2004-2024. Всички права запазени!
Официален разпространител за България на пробиотици ProLact