• Пробиотици ProLact - космическите храни | София: 088 5205153 | Пловдив: 032/621902

Функционални пробиотични храни

Българските пробиотици са уникални пробиотични хранителни добавки


Концепция за функционалните пробиотични храни

Млечнокиселите продукти и пробиотиците спадат към т.нар. функционални храни. Всяка хранителна добавка, отнасяща се към функционалните храни, се преценява по нейната хранителна стойност, калоричност, вкусови качества и ефектите му върху здравето на хората, изразяващи се в поддържането на организма и способността за лечение в случай на болест. Според специално изследване на японското Министерство на образованието функционалните храни трябва да притежават три основни функции (А. Хосоно):

  • Функцията на хранителност – поддържат доброто здравословно състояние на организма;
  • Сетивната функция – съставът и структурата на продуктите се харесват от рецепторите на организма по вкус, мирис и т.н.;
  • Регулираща и оздравяваща функция – участие в регулирането и оздравяването на различните органи и системи – имунната, ендокринната, нервната и т.н.

Посочените по-долу данни показват, че разработените от нас нисколактозни сухи млечни продукти притежават всички изисквания за функционални храни. Съдържащите се в тях Lactobacillus Bulgaricus ги прави уникални пробиотични функционални храни.


Хранителна стойност на млечни протеини в пробиотиците

Отличителна черта на продуктите е задължително участие в състава им на млечни протеини в различни процентни съотношения спрямо млечните мазнини и въглехидрати. Примерно при продукта за детоксикация или биостимулиране това съотношение е 1,4:1,2. При същите продукти съотношението казеин: разтворим белтък е 2,12:1, като примерно в кравето мляко това съотношение е 4,52:1 а в женското мляко 1:1,14. При други продукти, чрез промяна в биотехнологичната програма се постигат други съотношения в зависимост от изискванията и предназначението на продукта. Например е възможно разтворимият белтък да достигне повече от 35% от общия състав на продукта и на казеин до 23% от общия състав. Както беше посочено, чрез млечнокиселата ферментация се постига разграждането на протеините до олигопептиди, дипептиди и свободни аминокиселини (общо 21 вида свободни аминокиселини), представени на таблица №8. Съотношението между общото количество на свободни аминокиселини и незаменими аминокиселини е 2,2:1 при изисквания на Световната здравна организация 2,8:1.

Видовете аминокиселини и тяхното количество продуктите:

AMINO ACID ANALYSIS OF FOOD PRODUCT SAMPLE №85
DATE ……………
5n NaOH
6n HCI
HYDR: 0.0438 g 20.00 ml
HYDR: 0.0379 g 10.00 ml
AM DISB 26.13%
PROTEIN 27.00%
RECOVERY 67.41%
ESS/TOT 43.27%
AMINO ACID
CONC.mg/ml
CONC
Mg/ml
RESIDUES
Per 1000
G/100 g
PRODUCT
G/100g
PROTEIN
SCORE
%
REMARKS

ESSENTIAL:

1. Cystin

3.66

3.00

0.14

0.53

-

-

2. Isoleucine

28.43

41.4

1.11

4.12

103

-

3. Leucine

66.33

96.5

2.60

9.62

137

-

4. Lysine

46.33

59.5

1.81

6.72

122

-

5. Methionine

17.35

22.4

0.20

2.59

89

+Ca

6. Phenylalanine

34.13

38.2

1.34

4.95

-

-

7. Threonine

30.37

49.4

1.19

4.40

110

-

8. Tryptophan

2.81

2.50

0.17

0.64

64

-

9. Tyrosine

31.36

31.6

1.23

4.55

158

+Phe

10. Valine

35.58

59.1

1.39

5.16

103

-

NON ESSENTIAL:

11. Alanine

22.86

52.9

0.89

3.31

-

-

12. Arginine

21.61

22.8

0.85

3.13

-

-

13. Aspartic Acid

55.18

78.9

2.16

0.00

-

-

14. Glutamatic Acid

154.45

196.9

6.05

22.39

-

-

15. Glycerin

12.20

35.2

0.48

1.77

METHOD OF

16. Histidine

16.94

20.3

0.66

2.46

CALCULATION

17. Hydr. Proline

0.00

0.0

0.00

0.00

Mw-MwH20

18. Proline

66.86

113.3

2.62

9.69

NORMALIZATION

19. Serine

39.43

74.5

1.54

5.72

-

20. Lisinoalanine

1.78

1.5

0.07

0.26

IBM/AMACID VR.---

TOTAL:

27.00

100.00

-


Важно е да се подчертае, че в аминокиселинния състав влизат всички незаменими аминокиселини. Посоченото до тук прави продуктите изключително балансирани и лесно усвоими от организма. Те се явяват еднакво полезни както при здрави хора, търсещи профилактика на заболяванията и здравословен начин на живот, така и при болни хора, нуждаещи се от бързо постъпване в организма им на разградени протеини, включително и на готови аминокиселини.


Млечни мазнини и въглехидрати в продуктите

В зависимост от специфичното предназначение на различните хранителни добавки е налице диферинцирано съдържание на млечни мазнини – от 0% - 1,5% до 24% - 27% и въглехидрати от 14% - 20% до 53% - 57% под формата на инвертни захари, като в това число се включва и лактозата от 0% до 4%. Проведеният газхроматографски анализ показва, че млечните мазнини в продуктите съдържат есенциалните полиненаситени мастни киселини – липолова, линоленова, както и нискомолекулните мастни киселини – капронова, каприлова, капринова и лауринова. Всички те имат висока биологична стойност. Обезмаслените, нисколактозни, полумаслени продукти от посочените серии са нискокалорични, диетични и са предназначени за хора, нуждаещи се от приемането на по-малко количество мазнини. Обратно, богатите на млечни мазнини продукти са подходящи за хора с повишени физически и умствени натоварвания, при заболявания, оперативни интервенции или състояние след лъчетерапия и химиотерапия, налагащи усилен хранителен режим. При тези състояния млечните мазнини са най-подходящи и значително превъзхождат по качества и здравословни ефекти животинските мазнини. Освен това фосфолипидите, които заемат 0,8% - 1,0% от млечните киселини, притежават амфипатични свойства и оказват бърз ефект върху способност на организма да усвоява хранителните вещества. Известно е също, че посочените ненаситени мастни киселини, съдържащи се в хранителните добавки допълнително заедно с другите фактори понижават нивото на холестерола в кръвта.

Въглехидратите са необходима съставна част на всички видове храни. Те осигуряват бърз приток на енергия в организма, особено за нуждите на главния мозък и черния дроб. В 100 g мляко се съдържат около 4,6 g захар, която изцяло е млечна захар. Функцията на млечната захар в млякото е да ускорява усвояването на калция и магнезия в стомашно-чревния тракт. Особено полезна е тя при кърмачета и малки деца. Млечната захар, приета чрез прясното мляко в тънките черва чрез B-галактозидазата бавно се хидролизира до глюкоза и галактоза. При някои хора като вродено състояние и с напредване на възрастта по неизяснени причини B-галактозидазата е в малко количество или липсва. Това води до невъзможност за разграждане на млечната захар и се получават алергични прояви, стомашни разстройства, диарии, обриви. Тази непоносимост става причина за намаляване и спиране консумацията на прясно мляко и други млечни продукти в състоянията, когато човек най-много се нуждае от тях – деца, болни и възрастни хора. Един от най-ефективните методи за преодоляването на този недостатък е приемането на млечнокисели хранителни добавки, при които лактозата е частично или напълно разградена от млечнокиселите бактерии. Продуктите са нисколактозни продукти и те могат да се приемат и от хора с липсваща B-галактозидаза. Те могат да се приемат и заедно с прясно мляко тъй като съдържащите се в продуктите млечнокисели бактерии допълнително в тънките черва разграждат млечната захар. Характерно за продуктите е, че определена част от захарите при биологичния процес чрез млечнокиселата ферментация и последващата карамелизация се разграждат до лесно усвоимите глюкоза, галактоза и фруктоза. Известно е, че 85% от нуждите на главния мозък се обезпечават за сметка на глюкозата и че за правилното функциониране на мозъка е необходимо наличието и на галактоза. Подобни са изискванията и на черния дроб за правилното му функциониране. Както беше посочено, именно тези захари се установяват в достатъчно количество в пробиотиците. Същевременно чрез карамелизацията на захарите при биотехнологичния процес се получава изключително приятният естествен вкус на посочените пробиотици – важно изискване към качествата на функционалните храни. Нови наши проучвания показват, че при биотехнологичния процес определена част от карамелизираните захари се свързват с получените при разграждането на протеините аминокиселини в нови, не напълно проучени съединения. За тях се предполага, че те имат директно благоприятно въздействие върху функциите на нервната система, черния дроб и ендокринните жлези. Наличието на млечни протеини, мазнини и въглехидрати в различно процентно съотношение определя пробиотичните функционални храни като балансирани храни, задоволяващи цялостните изисквания на организма в различните му функционални състояния в зависимост от възраст, пол, годишен сезон и т.н., както и в зависимост от различните заболявания, интоксикации, оперативни интервенции и други състояния.


Витамини

Пробиотичните функционални млечни пробиотици са добри източници на витамини. Те съдържат разтворимите витамини В1, В2, В6, В12, никотинова киселина, пантотеинова киселина, биотин, фолиева киселина и мастно разтворимите витамини А, D, К и други. При растежа на млечнокиселите бактерии те изразходват никотиновата и пантотеиновата киселина, биотин и витамин В6. Това определя и по-ниското им количество в тези хранителни добавки в сравнение с изходният им продукт – кравето мляко. От друга страна в резултат на млечнокиселата ферментация се увеличава допълнително съдържанието на витамин В12 и фолиева киселина в значително количество и по-слабо на никотинова киселина и на витамин В6. Допълнително обогатяване с витамини се осъществява и чрез различните добавени билкови екстракти. Известно е че те са изключително богати на витамини.


Минерали и микроелементи

Пробиотичните функционални храни са отличен доставчик за организма на естествените минерали и микроелементи съдържащи се в изходния продукт – кравето мляко – калций, калий, натрий, магнезий, фосфор, желязо, цинк, сяра и т.н. Намаляването и увеличаването над и под нормалните количества на минералите или микроелементите довеждат до тежки нарушения на основните жизнени функции на организма. Приемането на необходимите ежедневни количества от тях е важно условие за нормалния човешки живот. Това е особено важно при подрастващите или при възрастни хора.

Калцият се съдържа в костите, кръвта, околоклетъчните течности и има изключителни функции от физиологична гледна точка. При недостиг на калций в организма се стига до развитието на болести като остеопороза, високо кръвно налягане, атеросклероза, зъбен кариес, предразположение и счупване на костите. Изследванията на японските учени показват, че дневното количество необходим калций за организма е 600 mg.

От изнесените в таблици №4 и №5 данни се вижда, че пробиотичните функционални храни съдържат в 100 g сух пробиотик между 1000 mg и 2980 mg калций за различните продукти. Това показва, че приемането на над 50 g за всеки от тях може да задоволи ежедневната нужда от калций за организма. За постигане на същото количество калций ще са необходими 4,7 kg прясно мляко или 22 яйца. При постоянните млечнокисели продукти калцият е йонизиран и готов за усвояване. Това допълнително се засилва от редица други техни съставки като витамин D, млечна захар, лизин, аргинин и други. Наличието в продуктите на голямо количество калий ги прави предпочитани при състояния на организма, изискващи внасяне на големи количества калий – повръщания, диарии, прием на диуретици, сърдечни глюкозиди, при заболявания на кожата, токсично увреждане на черния дроб и други. От съществено значение е, че приемът на калий чрез продуктите през устата не води до предозиране поради усвояване от организма само на необходимото количество калий. В пробиотичните функционални храни се съдържа и голямо количество фосфор, минерали от особено значение за нервната и костната системи на човека. Фосфорът е йонизиран и спомага за достатъчно количествено усвояване на калция. Съдържащите се останали минерали и микроелементи като натрий, желязо, цинк, сяра и други са от съществено значение за цялостното поддържане на минералния баланс на човешкия организъм. Добавените сухи екстракти на различните билки са изключително богати на различни микроелементи – хром, ванадий, манган, селен, цинк и др.

© ПроЛакт Трейд ЕООД 2004-2024. Всички права запазени!
Официален разпространител за България на пробиотици ProLact